länkar jag använder ofta

kalender
google keep
todoist.com