Hur tänker kungen?

Kungen har gjort ett mycket oväntat uttalande. Han tycker att det var fel av riksdagen att på sjuttiotalet ändra i tronföljden så att en förstfödd prinsessa skulle kunna få ta över som statschef. Denna grundlagsändring gjorde att kronprinsessan Victoria blir kommande monark istället för sonen prins Carl Philip den dagen som kungen avlider. Detta har alltså vår konung gått och funderat på i 43 år (!) och tydligen varit väldigt besviken!

En stilla tanke som direkt for genom mitt huvud när jag hörde om detta : Kan kungen ha berättat om sin tanke för vår nya regering må hända?
Alltså, kommer vi inom kort att få ett förslag till grundlagsändring från den konservativa, nationalistiska regeringen, som styr vårt land nu, så att “ordningen återställs” och att det blir omöjligt för en kvinna att bli statschef i Sverige?

Jag tänker att republikanska föreningen får nya medlemmar i kölvattnet av denna historia i vilket fall!
https://www.republikanskaforeningen.se/

Motion om migrationsverkets regelverk

Motion till Socialdemokraternas distriktskonferens i Västmanland våren 2023

Jag förstår inte hur regelverket som Migrationsverket har att följa ser ut, och/ eller hur det kan tolkas av tjänstemännen på verket som det görs. Gång på gång ser vi i media hur människor utvisas från vårt land på till synes obegripliga grunder.
Det är ju riksdagen som fastställer lagar och förordningar, därför torde det gå att ändra på regelverket.
Några exempel:
Under hösten handlade det om Liza Alexandrova-Zorina, rysk journalist som befinner sig i Sverige, som varit kritisk till Rysslands krig i Ukraina. Hon hotas av repressalier om hon utvisas till Ryssland.
(Läs gärna Dagens Nyheters artikel på denna adress https://www.dn.se/kultur/putinkritisk-rysk-journalist-hotas-av-utvisning/ ) Hon skulle utvisas!
Efter protester ändrade sig Migrationsverket.
För ett tag sen var det en femåring som ensam skulle utvisas till Nigeria!
Efter upprörda skriverier blev det visst inte så.
Nu nyligen är det en 10-årig flicka som ensam ska utvisas till Nicaragua.
Vi får se hur det går med det. Exemplen kan göras många.
Här ett lokalt exempel:
Två afghanska bröder som snabbt lärde sig svenska och som har/hade arbete inom äldreomsorgen i Skinnskatteberg, då hotades plötsligt den ene av bröderna av utvisning till Afghanistan.  Han lämnade då Skinnskatteberg och Sverige och flydde vidare till Tyskland eller Frankrike. Kändes mycket märkligt. Skinnskatteberg och Sverige hade haft nytta av båda bröderna, de hade ju börjat etablera sig här i samhället.

Det är ju inte enbart nya borgerliga regeringen med sd i släptåg, som står bakom detta reglemente som migrationsverket har att arbeta efter. Vi i s har ju haft möjlighet att påverka migrationspolitiken, under flera år.

Människor som har arbete, som försörjer sig själva, som betalar skatt och är en tillgång för landet, varför ska de utvisas? Vi socialdemokrater måste stå för en human flyktingpolitik, en politik som värnar asylrätten och som står upp för mänskliga rättigheter.

Jag vill med denna motion att distriktskongressen ställer sig bakom följande:
– att socialdemokraterna i riksdagen verkar för att regelverket som migrationsverket har att rätta sig efter ses över, så att inga tolkningar av regelverket kan göras så att utvisningar kan ske på obegripliga, inhumana och märkliga grunder.

Lars Andersson
Riddarhyttans socialdemokratiska förening
Skinnskattebergs Arbetarekommun