Klokt beslut i Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg

Vid måndagens kommunfullmäktigemöte i Skinnskatteberg den 9 mars, fattades ett mycket viktigt beslut. En majoritet av fullmäktigeledamöterna röstade för att Skinnskattebergs kommun ska gå in i en förstudie tillsammans med SBO (Statens Bostadsomvandling) och titta på fastigheten Klockarbergsvägen 8 och dess förutsättningar att byggas om till ett trygghetsboende. Närmare 50 kommuner runt om i Sverige har gjort en bostadsomvandling och nu är det Skinnskattebergs tur att dra nytta av detta upplägg. SBO finns till, just för att hjälpa små kommuner att skapa samhällsnytta. Äntligen kanske vi kan se fram emot ca 25 totalrenoverade lägenheter i ett trygghetsboende med hiss och balkong. Passar fastigheten efter SBO:s besiktning, vilket jag givetvis hoppas åker förhoppningsvis spaden i marken redan i höst. Det är inte en dag för tidigt, för Skinnskattebergs kommun behöver skapa attraktivitet i bostadsbeståndet för att utvecklas som kommun.

Socialdemokraterna fick med sig Vänsterpartiet och Liberalerna som också röstade för förslaget. Bra för kommunen tycker jag!