Klokt beslut i Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg

Vid måndagens kommunfullmäktigemöte i Skinnskatteberg den 9 mars, fattades ett mycket viktigt beslut. En majoritet av fullmäktigeledamöterna röstade för att Skinnskattebergs kommun ska gå in i en förstudie tillsammans med SBO (Statens Bostadsomvandling) och titta på fastigheten Klockarbergsvägen 8 och dess förutsättningar att byggas om till ett trygghetsboende. Närmare 50 kommuner runt om i Sverige har gjort en bostadsomvandling och nu är det Skinnskattebergs tur att dra nytta av detta upplägg. SBO finns till, just för att hjälpa små kommuner att skapa samhällsnytta. Äntligen kanske vi kan se fram emot ca 25 totalrenoverade lägenheter i ett trygghetsboende med hiss och balkong. Passar fastigheten efter SBO:s besiktning, vilket jag givetvis hoppas åker förhoppningsvis spaden i marken redan i höst. Det är inte en dag för tidigt, för Skinnskattebergs kommun behöver skapa attraktivitet i bostadsbeståndet för att utvecklas som kommun.

Socialdemokraterna fick med sig Vänsterpartiet och Liberalerna som också röstade för förslaget. Bra för kommunen tycker jag!

Om AGGRESSIV älgjakt

Jag tror inte att det är sant när jag hör det och läser om det. Sveaskog vill skjuta 80 st älgar från helikopter (!) i Västerbotten / Norrbotten. Älgarna sägs orsaka stor skada på skogen. Den ansvariga kvinnan på Sveaskog som uttalar sig om förslaget säger att det skulle vara “snabbt och effektivt”.
En jägare i området där Sveaskog vill genomföra jakten menar att det är rent djurplågeri att stressa älgarna med helikopter när älgarna måste ta sig fram i den djupa hårda snön.
Länsstyrelsen har sagt nej till denna jakt men bolaget har överklagat till Naturvårdsverket.
Själv ser jag framför mig dokumentärprogram på TV med fasansfulla jaktbilder från Afrika där elefanter och noshörningar jagas från helikopter. Metoder vi tagit avstånd ifrån.
Kan denna jakt verkligen få ske här i Sverige?

Den här älgen stod i skogen vid Övertjärn norr om Riddarhyttan och tittade på oss när vi stannade vår bil i höstas efter en skogsväg. Obegripligt att någon skulle vilja jaga denna skogens konung från helikopter. Inte värdigt anser jag.

Coronaviruset

Ligger det verkligen på respektive rektor idag att avgöra om barn som varit i t ex Italien och ev blivit smittade av coronaviruset, skall undantas från skolplikten och stanna hemma pga risk för smittspridning? Det rimliga vore väl att någon myndighet uttalade att dessa barn skall vara hemma från skolan under inkubationstiden!
Eller vad tycker du som läser detta?