Alla inlägg av admin

Medborgarförslag

Om hastighetsbevakningen efter Köpingsvägen parallellt med sjön Nedre Vättern i Skinnskatteberg.

(Detta Medborgarförslag har jag, tillsammans med min sambo, lämnat till Skinnskattebergs kommun.)

Bakgrund

Vi bor på Slaggvägen i Skinnskatteberg med utsikt över Nedre Vättern och Köpingsvägen. Tyvärr kan vi konstatera att en hel del trafikanter kör för fort, gäller både privatbilister och yrkestrafik, vad vi kan uppskatta.

Att vi nu skriver detta medborgarförslag handlar om att det finns en liten grupp trafikanter ( i bilar och på motorcyklar ) som överskrider den tillåtna hastighetsbegränsningen 60 km/tim oerhört mycket. Ofta i samband med helgdagskvällar är det några personer som uppskattningsvis kör kanske 120 / 130 / 140 km/tim, kanske till och med mera.

Vid Hyttvägen mynnar en gång- och cykelbana ut på Köpingsvägen, barn och vuxna, motionärer och hundägare, cyklister och sparkcyklister korsar vägen för att komma ner på strandpromenaden..
Vi är mycket oroliga att det kommer att ske en olycka förr eller senare på Köpingsvägen. Det är uppenbart att de trafikanter som kör med de väldigt höga hastigheterna skulle ha mycket svårt att stanna om någon person skulle gå eller cykla ut oförsiktigt utan att se sig för. Den ”buskörning” som sker måste få ett slut, samt gällande hastighetsbegränsning måste hållas.

Förslag

Vi föreslår:
– att Skinnskattebergs kommun snarast möjligt agerar för att hastighetskameror sätts upp efter Köpingsvägen.