Kategoriarkiv: Fundering

Får man verkligen köra med en timmerbil över ett fornminne?

Mellan Övre och Nedre Skärsjön i Riddarhyttan, nordväst om Bäckegruvan, på båda sidor om riksväg 68 ligger Riddarhyttans första kopparverk med anor från 1400-talet. Ett fornminne.
Jag observerade för en tid sedan att någon, jag antog att det var det stora skogsbolaget, hade tippat minst två stora gruslast efter den körväg som går från väg 68 upp mot Övre Skärsjön. Mina misstankar kom direkt att man skulle förstärka vägen för att kunna avverka skog längre upp. Alltså grusa upp en körväg för timmerbilar över fornminnet.
När jag kontrollerade hur det såg ut ovanför fornminnet kunde jag konstatera att man redan då hade avverkat ett stort område från denna körväg västerut bort mot Sjögruvan, Övre Skärsjöns sydvästra hörn.
För att få ut detta timmer antog jag att man planerade att köra med timmerbilar och skotare över fornminnet, och även kanske lägga upp timmer och ris på norra delen av fornminnet.

Jag skrev därför ett brev till Länsstyrelsen, beskrev vad jag hade iakttagit och ställde följande tre frågor:
– Om det är som jag befarar, kan detta verkligen vara tillåtet?
– Är detta något som det stora skogsbolaget har meddelat Länsstyrelsen?
– Har Länsstyrelsen sagt JA till detta?


Dagen efter att jag skrivit brevet till Länsstyrelsen var gruset utplanat och förstärker nu en körslinga runt på fornminnet.

Det gick bara någon dag, så hörde en tjänsteman från Länsstyrelsen av sig. Hon sa att utifrån vad jag hade skrivit, och vad jag berättade så hade hon för avsikt att åka upp till Riddarhyttan och se på plats hur det såg ut vid fornminnet.

Några dagar senare fick jag besked av tjänstemannen att detta att tippa grus på fornminnet och förstärka en körväg var inte tillåtet. Det stora skogsbolaget hade inte meddelat Länsstyrelsen och Länsstyrelsen hade givetvis inte sagt JA till detta.
Bedömningen som Länsstyrelsen gjorde var, att detta var ett brott mot vissa lagparagrafer och att Länsstyrelsen hade för avsikt att polisanmäla detta tilltag.
Jag fick också reda på att en särskild avdelningen inom Polisen (NOA, Nationella Operativa Avdelningen) handlägger denna typ av ärenden.

Så var det med det. Så mycket mera vet jag inte i dagsläget.

Vad jag kan förstå så har inga timmertransporter ännu skett på den uppgrusade körvägen över fornminnet. Vi får se vad som händer.

Vad händer med ekosystemet i skogen?

Har åkt en hel del bil i skogen på senare tid. Karantänutflykter. Det är slående att det avverkas väldigt mycket runt omkring där vi bor. Om man åker på skogsvägarna runt Riddarhyttan så är det hyggen och återigen hyggen, upplagt timmer och massaved nästan över allt. Rishögar som ska bli flis. Rotvältor efter omkullblåsta träd.

Det är klart att man funderar hur detta skall bli. Tar verkligen skogsägaren ansvar för det ekologiska systemet som finns i skogen. Kan däggdjuren överleva här med minimala skogar som omges av kalhyggen? Har skogens fåglar tillräckligt med träd för att bygga sina bon? Kräldjur, insekter, spindlar, hur förändras livsbetingelserna för dessa arter? Vissa arter av växter och svampar, försvinner de i vissa områden? Vad händer med grundvattnet?
Hur länge dröjer det innan såren efter skogsmaskinerna är läkta?

Det är många frågor som dyker upp och många funderingar att oroas över. Den biologiska mångfalden, vad är den värd i dessa avverkningstider?

Vad har mjölkpaketen varit gjorda av tidigare?

Jag har noterat en märklig upplysning på Arlas mjölkpaket, Det är något jag inte förstår. Har en bekant som jobbar på Frövifors pappersbruk. Där tillverkar man kartong till bl a mjölkförpackninger, Detta gör man av massaved, som ju torde tillhöra växtriket. Vad jag förstår har detta pågått i åtskilliga år. Så vad menar Arla? Har Arla tidigare gjort djurbaserade mjölkförpackningar, eller vad kan texten på förpackningen egentligen betyda?

Om Palindrom

Mätarställningen som ett Palindrom! Händer då och då.

Är det någon mer än jag som noterar när mätarställningen på bilen visar ett Palindrom*?
Den här gången hade jag precis svängt upp på gårdsplanen hemma. Kunde inte låta bli att ta en bild…

* Palindrom: (från wikipedia)
Termen palindrom åsyftar i huvudsak ord, fraser eller tal. Några exempel är “Naturrutan”, “kajak”, “tillit”, “Mus rev inuits öra, sa röst i universum” eller talet 202. De flesta källor anger den grekiske satirikern Sotades som hjärnan bakom principen för palindromer.