Kategoriarkiv: Politik

Mitt medborgarförslag om återställning av våtmarker är nu antaget av Kommunstyrelsen i Skinnskatteberg!

Den 15:e november 2022 lämnade jag in ett medborgarförslag till Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg.
Medborgarförslaget handlade om att jag anser Skinnskattebergs kommun skall ta ett initiativ och inventera om det finns våtmarker inom kommunen som skulle kunna återställas.

Så här skrev jag i Medborgarförslaget:

Våtmarker är livsviktiga. De binder inte bara stora mängder koldioxid utan fyller även på dricksvattenreserver, motverkar översvämningar och ökar den biologiska mångfalden.

Sverige behöver omedelbart sänka utsläppen av växthusgaser. Torrlagda våtmarker läcker lika mycket koldioxid som hela Sveriges personbilstrafik under ett år. Det motsvarar hela 25 % av vårt lands utsläpp. Om vi inte på olika sätt agerar nu för att hålla nere den globala uppvärmningen kommer jordklotet att drabbas hårt på olika sätt. Klimatkatastrofen har redan börjat. Människor dör redan idag av den globala uppvärmningen genom överhettning, översvämningar, bränder, torka och svält.

Vi är nog inte förberedda på den katastrof som kommer. Sverige kommer att drabbas.

Skulle vi kunna göra något här i vår kommun?
Ja, jag anser det. Någonstans måste vi börja. Kanske vara föregångare!!!”

Jag föreslog i mitt medborgarförslag:
– att Skinnskattebergs kommun tar ett initiativ och bjuder in Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och skogsägarna i kommunen för att inventera vilka våtmarker som skulle kunna återställas inom kommunen.
– att kommunen sedan är aktiv i att söka medel för detta arbete – statliga medel borde komma – EU-bidrag genom Leader Bergslagen kanske kan sökas.! – Andra finansieringsmöjligheter kanske finns.
– att kontakt med grannkommuner tas, i de fall eventuella våtmarker som behöver återställas gränsar till grannkommuner.

Skinnskatteberg 2022 11 14
Lars Andersson

Nu har de demokratiska kvarnarna malt. Förvaltningen har uttalat sig om förslaget och Kommunstyrelsen behandlade medborgarförslaget den 26 september. Med röstsiffrorna 6 – 5 antogs mitt Medborgarförslag.
Det känns givetvis väldigt bra, och jag hoppas nu att man kommer att genomföra förslaget inom en inte allt för lång framtid.

4 (s) 1 (v) och en (c) röstade ja till Medborgarförslaget.
2 (sd) 1 (m) 1 (L) och 1 (c) röstade nej till Medborgarförslaget

Om du vill läsa protokollsutdraget från KS: Klicka Här
(Du kan gå till § 195 på sidan 230 i protokollet)

Medborgarförslag

Om hastighetsbevakningen efter Köpingsvägen parallellt med sjön Nedre Vättern i Skinnskatteberg.

(Detta Medborgarförslag har jag, tillsammans med min sambo, lämnat till Skinnskattebergs kommun.)

Bakgrund

Vi bor på Slaggvägen i Skinnskatteberg med utsikt över Nedre Vättern och Köpingsvägen. Tyvärr kan vi konstatera att en hel del trafikanter kör för fort, gäller både privatbilister och yrkestrafik, vad vi kan uppskatta.

Att vi nu skriver detta medborgarförslag handlar om att det finns en liten grupp trafikanter ( i bilar och på motorcyklar ) som överskrider den tillåtna hastighetsbegränsningen 60 km/tim oerhört mycket. Ofta i samband med helgdagskvällar är det några personer som uppskattningsvis kör kanske 120 / 130 / 140 km/tim, kanske till och med mera.

Vid Hyttvägen mynnar en gång- och cykelbana ut på Köpingsvägen, barn och vuxna, motionärer och hundägare, cyklister och sparkcyklister korsar vägen för att komma ner på strandpromenaden..
Vi är mycket oroliga att det kommer att ske en olycka förr eller senare på Köpingsvägen. Det är uppenbart att de trafikanter som kör med de väldigt höga hastigheterna skulle ha mycket svårt att stanna om någon person skulle gå eller cykla ut oförsiktigt utan att se sig för. Den ”buskörning” som sker måste få ett slut, samt gällande hastighetsbegränsning måste hållas.

Förslag

Vi föreslår:
– att Skinnskattebergs kommun snarast möjligt agerar för att hastighetskameror sätts upp efter Köpingsvägen.

Motion om migrationsverkets regelverk

Motion till Socialdemokraternas distriktskonferens i Västmanland våren 2023

Jag förstår inte hur regelverket som Migrationsverket har att följa ser ut, och/ eller hur det kan tolkas av tjänstemännen på verket som det görs. Gång på gång ser vi i media hur människor utvisas från vårt land på till synes obegripliga grunder.
Det är ju riksdagen som fastställer lagar och förordningar, därför torde det gå att ändra på regelverket.
Några exempel:
Under hösten handlade det om Liza Alexandrova-Zorina, rysk journalist som befinner sig i Sverige, som varit kritisk till Rysslands krig i Ukraina. Hon hotas av repressalier om hon utvisas till Ryssland.
(Läs gärna Dagens Nyheters artikel på denna adress https://www.dn.se/kultur/putinkritisk-rysk-journalist-hotas-av-utvisning/ ) Hon skulle utvisas!
Efter protester ändrade sig Migrationsverket.
För ett tag sen var det en femåring som ensam skulle utvisas till Nigeria!
Efter upprörda skriverier blev det visst inte så.
Nu nyligen är det en 10-årig flicka som ensam ska utvisas till Nicaragua.
Vi får se hur det går med det. Exemplen kan göras många.
Här ett lokalt exempel:
Två afghanska bröder som snabbt lärde sig svenska och som har/hade arbete inom äldreomsorgen i Skinnskatteberg, då hotades plötsligt den ene av bröderna av utvisning till Afghanistan.  Han lämnade då Skinnskatteberg och Sverige och flydde vidare till Tyskland eller Frankrike. Kändes mycket märkligt. Skinnskatteberg och Sverige hade haft nytta av båda bröderna, de hade ju börjat etablera sig här i samhället.

Det är ju inte enbart nya borgerliga regeringen med sd i släptåg, som står bakom detta reglemente som migrationsverket har att arbeta efter. Vi i s har ju haft möjlighet att påverka migrationspolitiken, under flera år.

Människor som har arbete, som försörjer sig själva, som betalar skatt och är en tillgång för landet, varför ska de utvisas? Vi socialdemokrater måste stå för en human flyktingpolitik, en politik som värnar asylrätten och som står upp för mänskliga rättigheter.

Jag vill med denna motion att distriktskongressen ställer sig bakom följande:
– att socialdemokraterna i riksdagen verkar för att regelverket som migrationsverket har att rätta sig efter ses över, så att inga tolkningar av regelverket kan göras så att utvisningar kan ske på obegripliga, inhumana och märkliga grunder.

Lars Andersson
Riddarhyttans socialdemokratiska förening
Skinnskattebergs Arbetarekommun

Medborgarförslag – om att återställa våtmarker

Våtmarker är livsviktiga. De binder inte bara stora mängder koldioxid utan fyller även på dricksvattenreserver, motverkar översvämningar och ökar den biologiska mångfalden.

Sverige behöver omedelbart sänka utsläppen av växthusgaser. Torrlagda våtmarker läcker lika mycket koldioxid som hela Sveriges personbilstrafik under ett år. Det motsvarar hela 25 % av vårt lands utsläpp. Om vi inte på olika sätt agerar nu för att hålla nere den globala uppvärmningen kommer jordklotet att drabbas hårt på olika sätt. Klimatkatastrofen har redan börjat. Människor dör redan idag av den globala uppvärmningen genom överhettning, översvämningar, bränder, torka och svält.

Vi är nog inte förberedda på den katastrof som kommer. Sverige kommer att drabbas.

Skulle vi kunna göra något här i vår kommun?
Ja, jag anser det. Någonstans måste vi börja. Kanske vara föregångare!!!

Jag föreslår därför:
– att Skinnskattebergs kommun tar ett initiativ och bjuder in Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och skogsägarna i kommunen för att inventera vilka våtmarker som skulle kunna återställas inom kommunen.
– att kommunen sedan är aktiv i att söka medel för detta arbete – statliga medel borde komma – EU-bidrag genom Leader Bergslagen kanske kan sökas.! – Andra finansieringsmöjligheter kanske finns.
– att kontakt med grannkommuner tas, i de fall eventuella våtmarker som behöver återställas gränsar till grannkommuner.

Skinnskatteberg 2022 11 14

Lars Andersson

(Medborgarförslaget inlämnat till Skinnskattebergs kommun
den 15 november 2022)

Dags nu att rädda våra skogar!


En vanlig syn i våra skogar!

När vi åker runt i våra närliggande skogar här i kommunen kan vi med blotta ögat se hur skogen försvinner. Kalhyggen här, kalhyggen där. Sönderkörda marker av skogsmaskinerna, försvunna svampställen och rotvältor ute på de vida hyggena från omkullblåsta frötallar.

Det är sorgliga syner vi ser.

Jag sammanfattar här en intervju med EU:s miljökommisssionär Virginius Sinkevicius, som SVT publicerat tidigare – 6 oktober 2021:

I en intervju med SVT kritiserar EU Sverige för det svenska skogsbrukets kalhyggen. Enligt EU-kommissionen skadar kalhyggena klimatarbetet och den biologiska mångfalden.

I somras höll EU-kommissionen presskonferens och lanserade en skogsstrategi, där bland annat kalhyggen kritiseras. I en intervju med SVT förklarar EU:s miljökommissionär Virginius Sinkevicius nu sin syn på svenskt skogsbruk. 

– Forskning visar att kalhuggning ska användas med försiktighet och bara i specifika situationer, säger Virginius Sinkevicius.  

Det land som står för den största delen av Europas skogavverkningar är Sverige – 27 procent av all avverkning görs här. Och fort har det gått. Den avverkade ytan med skog i Sverige har ökat med 36 procent de senaste nästan 20 åren. Den nya studien ligger till grund för Virginius Sinkevicius kritik av det svenska skogsbruket.  

– Kalhuggning förstör marken och leder till planterade monokulturer. Jag tror inte att det är rätt lösning. Det vi förespråkar är att hugga enstaka träd, säger han. 

Den nya EU-strategin går helt på tvärs mot det svenska skogsbrukets praktik. EU-kommissionen vill undvika plantering av samma trädslag. De vill även att kalhyggen ska undvikas eftersom de släpper ut stora mängder koldioxid.

Enligt Virginius Sinkevicius är ett ändrat skogsbruk viktigt för att nå EU:s klimatmål. 

Virginius Sinkevicius – EU:s miljökommissionär.

– Skogen har en viktig roll att spela. Och om vissa skogsbruksmetoder gör det motsatta, släpper ut koldioxid, så hjälper de oss inte att nå våra mål, säger han. 

Virginius Sinkevicius vill även att Sverige skyddar sina naturskogar som i dag bara består av drygt 10 procent av skogen. 

– Jag skulle väldigt gärna vilja se dem skyddade. Vi måste se till att vi inte bara har planterade träd. Och vi måste se till att skogen fungerar som ett ekosystem och att de kan bidra till att vara en lösning för klimatförändringarna, säger Virginius Sinkevicius.

– Skog har gjort jobbet att absorbera koldioxid väldigt väl de senaste 360 miljoner åren och jag anser att de ska fortsätta göra det jobbet.

Så långt sammanfattningen av intervjun från SVT.

I denna sluttning nedanför skogstorpet Backens i närheten av Haraldsjön utanför Riddarhyttan växte tidigare en gammal barrskog med inslag av lövträd, växter, mossa och svampar. Nu ser det ut så här. Ett av våra bästa svampställen och en fantastisk skog är för alltid borta.

Här är en intressant länk som jag rekommenderar:
https://skyddaskogen.se/

En egen fundering som avslutning:
Vi i Sverige är snabba att fördöma skövlingen av Amazonas regnskogar.
Men vi ser inte om vårt eget hus här hemma!