Coronaviruset

Ligger det verkligen på respektive rektor idag att avgöra om barn som varit i t ex Italien och ev blivit smittade av coronaviruset, skall undantas från skolplikten och stanna hemma pga risk för smittspridning? Det rimliga vore väl att någon myndighet uttalade att dessa barn skall vara hemma från skolan under inkubationstiden!
Eller vad tycker du som läser detta?

En reaktion på ”Coronaviruset”

  1. Vi pratar om samma rektorer som inte anses klara av att fatta beslut om mobilförbud på lektionerna utan det krävs lagstiftning om detta. Det finns ingen konsekvens i beslutsnivåerna.

Kommentarer är stängda.