Får man verkligen köra med en timmerbil över ett fornminne?

Mellan Övre och Nedre Skärsjön i Riddarhyttan, nordväst om Bäckegruvan, på båda sidor om riksväg 68 ligger Riddarhyttans första kopparverk med anor från 1400-talet. Ett fornminne.
Jag observerade för en tid sedan att någon, jag antog att det var det stora skogsbolaget, hade tippat minst två stora gruslast efter den körväg som går från väg 68 upp mot Övre Skärsjön. Mina misstankar kom direkt att man skulle förstärka vägen för att kunna avverka skog längre upp. Alltså grusa upp en körväg för timmerbilar över fornminnet.
När jag kontrollerade hur det såg ut ovanför fornminnet kunde jag konstatera att man redan då hade avverkat ett stort område från denna körväg västerut bort mot Sjögruvan, Övre Skärsjöns sydvästra hörn.
För att få ut detta timmer antog jag att man planerade att köra med timmerbilar och skotare över fornminnet, och även kanske lägga upp timmer och ris på norra delen av fornminnet.

Jag skrev därför ett brev till Länsstyrelsen, beskrev vad jag hade iakttagit och ställde följande tre frågor:
– Om det är som jag befarar, kan detta verkligen vara tillåtet?
– Är detta något som det stora skogsbolaget har meddelat Länsstyrelsen?
– Har Länsstyrelsen sagt JA till detta?


Dagen efter att jag skrivit brevet till Länsstyrelsen var gruset utplanat och förstärker nu en körslinga runt på fornminnet.

Det gick bara någon dag, så hörde en tjänsteman från Länsstyrelsen av sig. Hon sa att utifrån vad jag hade skrivit, och vad jag berättade så hade hon för avsikt att åka upp till Riddarhyttan och se på plats hur det såg ut vid fornminnet.

Några dagar senare fick jag besked av tjänstemannen att detta att tippa grus på fornminnet och förstärka en körväg var inte tillåtet. Det stora skogsbolaget hade inte meddelat Länsstyrelsen och Länsstyrelsen hade givetvis inte sagt JA till detta.
Bedömningen som Länsstyrelsen gjorde var, att detta var ett brott mot vissa lagparagrafer och att Länsstyrelsen hade för avsikt att polisanmäla detta tilltag.
Jag fick också reda på att en särskild avdelningen inom Polisen (NOA, Nationella Operativa Avdelningen) handlägger denna typ av ärenden.

Så var det med det. Så mycket mera vet jag inte i dagsläget.

Vad jag kan förstå så har inga timmertransporter ännu skett på den uppgrusade körvägen över fornminnet. Vi får se vad som händer.

En reaktion på ”Får man verkligen köra med en timmerbil över ett fornminne?”

  1. Bra hanterat, Lars! Lagstiftning kräver uppmärksamma och målinriktade medborgare för att nå avsedd effekt.

Kommentarer är stängda.