Kolning – Historier och hantverk…

Kolning – Historier och hantverk är en gedigen bok som utkommit på Appell Förlag 2022. I boken finns alla möjliga infallsvinklar till ämnet kolning. Jag läser boken med stort intresse. Här några exempel på innehållet i boken.

I en dagbok får vi följa ett modernt arbetslag som i Södermanland i nutid gör hela processen från ved till färdig grillkol, tillvaratar gamla kunskaper.

I en ingående beskrivning får man som läsare kunskap om kolmilornas enorma betydelse för järnframställning under århundraden. Med järnvägarnas tillkomst kunde milorna finnas långt i norr och sedan kunde träkolen transporteras till järnverken i Bergslagen.

Genomgång av kolarens redskap och kolarspråket känns minutiös. Färgen och formen på röken från milorna benas ut av Otto Blixt från Grangärde.

Kolare, flottare och skogsarbetare drev under början av 1930-talet kravet på ”Jord och hem åt de jordlösa och hemlösa skogsarbetarna”. När den nya regeringen med socialdemokrater och bondeförbund tillträdde 1932 blev krisbekämpning en viktig fråga. Fram till 1940-talet förmedlades drygt 7000 fördelaktiga lån till nya arbetarsmåbruk. Ritningar till ”Per-Albintorp” togs fram som passade för de små jordbruken.

Ett fylligt avsnitt i boken handlar om Kolardikter; Dan Andersson, Gustaf Fröding, Helmer Grundström och Albert Viksten är några författare som porträtteras.

I boken finns också en genomgång av den industriella lortiga tillverkningen av grillkol, som pågår i olika länder idag. Dessutom kan du läsa hur du gör ditt egna grillkol! Mitt upp i allt får vi läsare ett recept på kolbullar.

Som läsare finner jag boken mycket intressant. Författaren Gunnar Nygren har på ett mycket initierat sätt beskrivit kolningen på olika sätt. Curt Lundberg står för den grafiska formen som förstärker bokens genuinitet. Ett omfattande bildmaterial finns också i den fina boken.


Bokens omslag: Viktor Stenberg på milan vid Övertjärn i Riddarhyttan på 1920-talet. Fotot är taget av Dan Anderssons svåger fotografen Alfred Pettersson.

Recension: Lars Andersson
Texten finns med i Periferi nr 9 – höstnumret 2022
Vill du veta mera om Periferi 9?
KLICKA HÄR