Motto

Att våga är att förlora fotfästet en liten stund.
Att inte våga är att förlora sig själv

Sören Kirkegaard