Om AGGRESSIV älgjakt

Jag tror inte att det är sant när jag hör det och läser om det. Sveaskog vill skjuta 80 st älgar från helikopter (!) i Västerbotten / Norrbotten. Älgarna sägs orsaka stor skada på skogen. Den ansvariga kvinnan på Sveaskog som uttalar sig om förslaget säger att det skulle vara ”snabbt och effektivt”.
En jägare i området där Sveaskog vill genomföra jakten menar att det är rent djurplågeri att stressa älgarna med helikopter när älgarna måste ta sig fram i den djupa hårda snön.
Länsstyrelsen har sagt nej till denna jakt men bolaget har överklagat till Naturvårdsverket.
Själv ser jag framför mig dokumentärprogram på TV med fasansfulla jaktbilder från Afrika där elefanter och noshörningar jagas från helikopter. Metoder vi tagit avstånd ifrån.
Kan denna jakt verkligen få ske här i Sverige?

Den här älgen stod i skogen vid Övertjärn norr om Riddarhyttan och tittade på oss när vi stannade vår bil i höstas efter en skogsväg. Obegripligt att någon skulle vilja jaga denna skogens konung från helikopter. Inte värdigt anser jag.

Coronaviruset

Ligger det verkligen på respektive rektor idag att avgöra om barn som varit i t ex Italien och ev blivit smittade av coronaviruset, skall undantas från skolplikten och stanna hemma pga risk för smittspridning? Det rimliga vore väl att någon myndighet uttalade att dessa barn skall vara hemma från skolan under inkubationstiden!
Eller vad tycker du som läser detta?

Fallen tall

Märklig syn på vägen mellan Riddarhyttan och Skinnskatteberg. Vid en avverkningsyta vid Emthyttan har blåsten fällt en tall som lyckats slå ner rakt i ett kapat träds klyka. Vad kan sannolikheten vara för att detta skall ske? En på trehundrasextio?