Det borde finnas några kloka eftertänksamma politiker inom Liberalerna och centerpartiet som tar sitt förnuft tillfånga nu

Kommunstyrelsens samlade opposition i Skinnskatteberg som är i majoritet i kommunstyrelse och kommunfullmäktige (C, L, M och SD) föreslår att kommunen skall upphandla en ny brandstation för 55 miljoner kronor. För ändamålet finns 31 miljoner kronor avsatt i budget. Beslut skall ske vid ett extra kommunfullmäktigesammanträde inom kort.
Om förslaget går igenom vid kommunfullmäktigemötet spräcker man budgeten med ca 24 miljoner kronor.
Detta är synnerligen oansvarigt.

Min tanke är så här: Det borde finnas några kloka eftertänksamma politiker inom Liberalerna och Centerpartiet som tar sitt förnuft tillfånga nu och som ändrar sig och inte röstar på detta förslag. Ett förslag som medför ökade driftskostnader för kommunen under varje år med bortåt 2 miljoner kronor under en lång tid, något som kommer att drabba andra verksamheter inom kommunen.

Jag menar att Skinnskatteberg behöver en renoverad brandstation eller kanske en ny. Om detta råder det inget tvivel.
Men: Nu måste detta göras om och göras rätt.

Jag stödjer det Folkinitiativ som har startat som kräver att upphandlingen stoppas. och om så inte sker måste en folkomröstning i frågan verkställas.